Regulamin

Warunki zwrotu:

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o prawach konsumenckich w przypadku treści cyfrowych pobieranych z internetu kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Powyższe dotyczy wszystkich programów sprzedawanych przez Ichimoku System.

Realizacja zamówienia:

Finalizacja zamówienia powinna zająć nie więcej niż jeden dzień roboczy. Licencja na używanie oprogramowania musi być wygenerowana na podstawie imienia i nazwiska właściciela rachunku brokerskiego.

Uwaga!

Inwestujesz na własne ryzyko i odpowiedzialność, której jesteś świadomy. Zawsze przed inwestycją należy dokonać własnej analizy Rynku.

Forex jest ryzykowny dla nowicjuszy i może doprowadzić do utraty wszystkich zainwestowanych środków. Osoby nieposiadające podstawowej wiedzy o inwestowaniu na tym ogromnym rynku walutowym powinny być bardzo ostrożne. Autor strony i zawartego na niej oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, w tym, bez ograniczeń, jakąkolwiek utratę zysku mogącą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub polegania na tych informacjach lub w wyniku używania prezentowanych na tej stronie Ichimoku System narzędzi pomagających w zawieraniu transakcji. Przed uruchomieniem oprogramowania na realnym koncie proszę przetestować jego działanie na koncie DEMO.