Forex

Forex jest ryzykowny dla nowicjuszy i może doprowadzić do utraty wszystkich zainwestowanych środków. Osoby nieposiadające podstawowej wiedzy o inwestowaniu na tym ogromnym rynku walutowym powinny być bardzo ostrożne. Autor strony i zawartego na niej oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, w tym, bez ograniczeń, jakąkolwiek utratę zysku mogącą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub polegania na tych informacjach lub w wyniku używania prezentowanych na tej stronie narzędzi pomagających w zawieraniu transakcji.

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl