Info

Inwestujesz na własne ryzyko i odpowiedzialność, której jesteś świadomy. Zawsze przed inwestycją należy dokonać własnej analizy Rynku.

Forex jest ryzykowny dla nowicjuszy i może doprowadzić do utraty wszystkich zainwestowanych środków. Osoby nieposiadające podstawowej wiedzy o inwestowaniu na tym ogromnym rynku walutowym powinny być bardzo ostrożne. Autor strony i zawartego na niej oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, w tym, bez ograniczeń, jakąkolwiek utratę zysku mogącą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub polegania na tych informacjach lub w wyniku używania prezentowanych na tej stronie narzędzi pomagających w zawieraniu transakcji.

Co to jest konto PAMM?

Konta PAMM to rozwiązanie, które umożliwia połączenie ze sobą kilku kont w jeden rachunek zarządzany przez jednego Tradera.

Dla kogo są przeznaczone konta PAMM?

Można wyodrębnić dwie główne grupy docelowe, są to zarządzający oraz inwestorzy.

Zarządzający to osoby, które znają się na handlu i osiągają zadowalające rezultaty. Pokazując historię swoich wyników są w stanie zachęcić grupę inwestorów do współpracy.

Inwestorzy to grupa, która posiada kapitał ale nie posiada wiedzy lub umiejętności aby pomnażać swoje oszczędności na rynku walutowym.

Inwestor fizycznie nigdzie nie przekazuje swoich środków – cały czas leżą one na jego koncie brokerskim. Zarządzający nie może ich wypłacić ani przetransferować na inny rachunek.

Performance Fees?

Procent zysku osiągniętego przez zarządzającego pieniędzmi na rachunku inwestora jest przekazywany do funduszy własnych MM. W przypadku wcześniejszego wycofania pieniędzy przez inwestora, opłata za wyniki jest wypłacana zarządzającemu na koniec okresu handlowego. W przypadku strat na koncie inwestora w bieżącym okresie handlowym, menedżerowi pieniędzy się nie wypłaca. Straty te są przenoszone na następny okres handlowy. Zarządzający pieniędzmi musi odzyskać te straty, aby otrzymać opłatę za wyniki. Opłaty za wyniki mogą zależeć od łącznej kwoty funduszy każdego inwestora.