Aktualizacje

Tutaj znajdziesz aktualizacje dla produktów zakupionych w naszym sklepie.

Jeśli jesteś właścicielem starszej wersji oprogramowania niż aktualnie sprzedawana w naszym sklepie oraz posiadasz imienną licencję, zgłoś się do nas po aktualizację.

Ichimoku System Trade Panel v.2.3

Lista zmian:

  1. TS_KS_Cross_Trade – (button T/K Cross) Zlecenie zostanie otwarte w momencie zamknięcia się świecy pod/nad Kijun sen oraz przecięcia się Tenkan sen z Kijun sen. SL stawiany jest pod/nad Kijun sen plus SL_Buffer_Distance.
  2. Dodano dodatkowe zabezpieczenie kapitału  w postaci parametru Minimum Account Equity potrzebne do otwierania pozycji przez EA. Można użyć parametru Minimum Account Equity w sytuacji kiedy mamy otwartych już kilka lub kilkanaście pozycji, niektóre na plusie a niektóre przynoszą straty i nie chcemy aby Robot otwierał następne zlecenia do czasu kiedy Account Equity nie przekroczy wyznaczonego przez nas poziomu.

Ichimoku System Trade Panel v.2.4

Lista zmian:

  1. Price_KS_Cross_Trade – (button P/K Cross) Zlecenie zostanie otwarte w momencie zamknięcia się świecy pod/nad Kijun sen, jednocześnie korpus świecy musi mieścić się między wartościami Min_Candlestick_Body oraz Max_Candlestick_Body. Świeca musi się zamknąć pod/nad Kijun sen minimum w 1/3 swojego korpusu. Open świecy musi znajdować się pod/nad Kijun sen. Chinkou span musi być pod/nad ceną 26 okresów wcześniej. SL stawiany jest pod/nad Kijun.

Ichimoku System Trade Panel v.2.7

Lista zmian:

  1. StartAccontBalance – Można wpisać dowolną kwotę, którą przeznaczamy na handel. W ten sposób EA będzie obliczał ryzyko na jedną transakcję biorąc pod uwagę sumę pieniędzy, które możemy przeznaczyć na trading.
  2. MaxSL – Jeżeli SL automatycznie wyliczony przez EA przy otwieraniu zlecenia jest większy od ustawionego w opcjach MaxSL to SL zostanie zmieniony na wartość MaxSL.
  3. MinSL – Jeżeli SL automatycznie wyliczony przez EA przy otwieraniu zlecenia jest mniejszy od ustawionego w opcjach MinSL to SL zostanie zmieniony na wartość MinSL.

Zastosowanie MaxSL i MinSL – Główna zaleta takiej funkcji to sytuacje kiedy istnieje niebezpieczeństwo że SL zostanie postawiony zbyt blisko lub zbyt daleko od wejścia w pozycję np. gruba lub cienka chmura.

  1. TrailingStop – istotna zmiana to prowadzenie pozycji przez Trailing, w przypadku piramidy i drabinki zleceń oczekujących, należy w Trail_Pips i Trail_Step wpisać odległość miedzy levelami piramidy. Przy prowadzeniu pojedynczych zleceń lub dostawianych ręcznie w rożnych odległościach Trailing działa również trzymając się parametrów wpisanych w Trail_Pips i Trail_Step. Ten sposób jest bardziej elastyczny dla prowadzenia wielu pozycji.

Ichimoku System Trade Panel v.2.8

Wprowadzone zmiany:

Signal_Filter – dodatkowe filtrowanie standardowych sygnałów Ichimoku

———————————————————————————————————————————–

Price_KS_Cross_Trade Cena przecina Kijun Sen, jednocześnie korpus świecy musi mieścić się między wartościami  Min_Candlestick_Body oraz Max_Candlestick_Body. SL stawiany jest pod/nad Kijun sen.

Signal_Filter = true – Świeca musi się zamknąć pod/nad Kijun sen, minimum w 1/3 swojego korpusu. Open świecy musi znajdować się pod/nad Kijun sen. Chinkou span musi być pod/nad ceną 26 okresów wcześniej przy ustawieniach standardowych wskaźnika Ichimoku.

—————————————————————————————————————————————————

TS_KS_Cross_TradeTenkan Sen dotyka lub przecina Kijun Sen. Zlecenie zostanie otwarte w momencie zamknięcia się świecy pod/nad Kijun sen. SL stawiany jest pod/nad Kijun sen plus SL_Buffer_Distance.

Signal_Filter = true – Tenkan Sen i Kijun Sen musza być rozłączone w momencie zamknięcia się świecy sygnalnej pod/nad Kijun sen. Chinkou span musi być pod/nad ceną 26 okresów wcześniej przy ustawieniach standardowych wskaźnika Ichimoku.

————————————————————————————————————————————————–

Cloud_Breakout_TradeCena wybija z Chmury. Zlecenie zostanie otwarte w momencie zamknięcia się świecy pod/nad chmurą, a minimum świecy musi być wewnątrz chmury. jednocześnie korpus świecy musi mieścić się między wartościami  Min_Candlestick_Body oraz Max_Candlestick_Body. SL stawiany jest pod/nad chmurą plus SL_Buffer_Distance..

Signal_Filter = true – Tenkan sen musi być pod/nad Kijun sen. Świeca sygnalna musi się zamknąć pod/nad Tenkan sen oraz pod/nad Kijun sen. Chinkou span musi być pod/nad Ceną 26 okresów wcześniej przy ustawieniach standardowych wskaźnika Ichimoku.

—————————————————————————————————————————————————-

Three_Line_Trade – Sygnał Trzech Linii. Zlecenie zostanie otwarte w momencie zamknięcia się świecy sygnalnej pod/nad Tenkan sen. Minimum/Maximum świecy sygnalnej musi być pod/nad Tenkan sen. Tenkan sen musi być pod/nad Kijun sen, Kijun sen musi być pod/nad chmurą wzrostową/spadkową, jednocześnie korpus świecy musi mieścić się między wartościami  Min_Candlestick_Body oraz Max_Candlestick_Body. SL stawiany jest pod/nad Kijun sen plus SL_Buffer_Distance.

Signal_Filter = true – Otwarcie świecy sygnalnej musi być pod/nad Tenkan sen oraz pomiędzy Kijun sen a Tenkan sen. Zamknięcie świecy poprzedzającej świecę sygnalna musi być pod/nad Tenkan sen oraz pomiędzy Kijun sen a Tenkan sen.

Ichimoku Trade Panel PRO v1.6

Wprowadzone zmiany:

Min_Profit_Target_For_Close – Dotyczy zamykania pozycji pod/nad Tenkan sen, Kijun sen, Chmurą. Wpisana wartość to kwota na plus w walucie rachunku przy której osiągnięciu funkcja zamykania pozycji staje się aktywna. Taka opcja ma zastosowanie kiedy cena nieoczekiwanie przechodzi w konsolidację i mogło by nastąpić niechciane przez nas zbyt wczesne zamknięcie zlecenia. Można wpisać wartość ujemną wtedy godzimy się z faktem że pozycja zostanie zamknięta na minusie.

Grid_System – Pozwala dokładać pozycje do już istniejącej pozycji stratnej.

Min_Grid_Distance – Minimalna odległość od ostatniej pozycji stratnej.

Max_Grid_Trades – Maxymalna ilość pozycji w gridzie.

MaxSL – Jeżeli SL automatycznie wyliczony przez EA przy otwieraniu zlecenia jest większy od ustawionego w opcjach MaxSL to SL zostanie zmieniony na wartość MaxSL.

MinSL – Jeżeli SL automatycznie wyliczony przez EA przy otwieraniu zlecenia jest mniejszy od ustawionego w opcjach MinSL to SL zostanie zmieniony na wartość MinSL.

Zastosowanie MaxSL i MinSL – Główna zaleta takiej funkcji to sytuacje kiedy istnieje niebezpieczeństwo że SL zostanie postawiony zbyt blisko lub zbyt daleko od wejścia w pozycję np. gruba lub cienka chmura.

ExtraAccontBalance – Można wpisać dodatkową kwotę którą przeznaczamy na handel oprócz tej która znajduje się u brokera. W ten sposób EA będzie obliczał ryzyko na jedną transakcję biorąc pod uwagę sumę pieniędzy które możemy przeznaczyć na trading.

Max_Loss_For_Close_All_ON to SL kapitalowy w procentach, po jego osiagnieciu zamykane sa wszystkie pozycje.
 
Max_Profit_Today_Percent po osiagnieciu profitu przestaje automatycznie otwierac pozycje.
 
Max_Loss_Today_Percent analogicznie przy osiagnieciu straty przestaje handlowac automatycznie.

Price_KS_Cross_Trade (default = false) – Cena przecina Kijun Sen. Warunki podstawowe to parametry zawarte w ustawieniach Min_Candlestick_Body oraz Max_Candlestick_Body. Warunki zaawansowane zawarte są w ustawieniach pod nazwą Signal_Filter i posiadają opcję wł/wył. SL stawiany jest pod/nad Kijun sen plus SL_Buffer_Distance.

Signal_Filter = true – Świeca musi się zamknąć pod/nad Kijun sen, minimum w 1/3 swojego korpusu. Open świecy musi znajdować się pod/nad Kijun sen. Chinkou span musi być pod/nad ceną 26 okresów wcześniej przy ustawieniach standardowych wskaźnika Ichimoku.

——————————————————————————————–

TS_KS_Cross_Trade (default = false) – Warunki podstawowe: Tenkan Sen dotyka lub przecina Kijun Sen. Zlecenie zostanie otwarte w momencie zamknięcia się świecy pod/nad Kijun sen. Warunki zaawansowane zawarte są w ustawieniach pod nazwą Signal_Filter i posiadają opcję wł/wył. SL stawiany jest pod/nad Kijun sen plus SL_Buffer_Distance.

Signal_Filter = true – Tenkan Sen i Kijun Sen musza być rozłączone w momencie zamknięcia się świecy sygnalnej pod/nad Kijun sen. Chinkou span musi być pod/nad ceną 26 okresów wcześniej przy ustawieniach standardowych wskaźnika Ichimoku.

—————————————————————————————

Cloud_Breakout_Trade – (default = false) – Warunki podstawowe: Cena wybija z Chmury. Zlecenie zostanie otwarte w momencie zamknięcia się świecy pod/nad chmurą, a minimum świecy musi być wewnątrz chmury. Jednocześnie korpus świecy musi mieścić się między wartościami  Min_Candlestick_Body oraz Max_Candlestick_Body. Warunki zaawansowane zawarte są w ustawieniach pod nazwą Signal_Filter i posiadają opcję wł/wył. SL stawiany jest pod/nad chmurą plus SL_Buffer_Distance.

Signal_Filter = true – Tenkan sen musi być pod/nad Kijun sen. Świeca sygnalna musi się zamknąć pod/nad Tenkan sen oraz pod/nad Kijun sen. Chinkou span musi być pod/nad Ceną 26 okresów wcześniej przy ustawieniach standardowych wskaźnika Ichimoku.

————————————————————————————————

Three_Line_Trade – (default = false) – Warunki podstawowe: Sygnał Trzech Linii. Zlecenie zostanie otwarte w momencie zamknięcia się świecy sygnalnej pod/nad Tenkan sen. Minimum/Maximum świecy sygnalnej musi być pod/nad Tenkan sen. Tenkan sen musi być pod/nad Kijun sen, Kijun sen musi być pod/nad chmurą wzrostową/spadkową, jednocześnie korpus świecy musi mieścić się między wartościami  Min_Candlestick_Body oraz Max_Candlestick_Body. Warunki zaawansowane zawarte są w ustawieniach pod nazwą Signal_Filter i posiadają opcję wł/wył. SL stawiany jest pod/nad Kijun sen plus SL_Buffer_Distance.

Signal_Filter = true – Otwarcie świecy sygnalnej musi być pod/nad Tenkan sen oraz pomiędzy Kijun sen a Tenkan sen. Zamknięcie świecy poprzedzającej świecę sygnalna musi być pod/nad Tenkan sen oraz pomiędzy Kijun sen a Tenkan sen.